Търсене в сайта

Таблица с постъпилите становища и приетите предложения по общественото обсъждане, както и мотивите за неприетите предложения по Проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения