Търсене в сайта

С решение № 352 от 23.06.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за приемане на Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 352 от 23.06.2016 г., прие Проект на решение за приемане на Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги. Правилата са разработени в изпълнение на чл. 21, ал. 7 от Закона за пощенските услуги.

 

 


 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 29.07.2016 г.

на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.