Търсене в сайта

С решение № 333 от 09.06.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за съгласуване на Приложения №№ 6, 7 и 7а от типов договор за условия за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 333 от 09.06.2016 г., прие Проект на решение за съгласуване на Приложения №№ 6, 7 и 7а от типов договор за условия за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД. Типовият договор е разработен в изпълнение на Наредбата за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея.

 

 

 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 18.07.2016 г.

на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg.