Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 281/11.05.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на висококачествен достъп в определено местоположение

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 281/11.05.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на висококачествен достъп в определено местоположение.

 

  

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 15.06.2016 г. на адрес:

гр. София, ул. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg.