Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 46 от 28 януари 2016 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с предоставяне на координиран честотен ресурс за територията на гр. София

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 46 от 28 януари 2016 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с предоставяне на координиран честотен ресурс за територията на гр. София.

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 08.03. 2016 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6 и на адрес:

info@crc.bg