Търсене в сайта

С Решение № 44 от 28.01.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 44 от 28.01.2016 г., прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.


 


 

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.03.2016 г. на адрес:

1000 София, ул. Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e mail адрес: info@crc.bg