Търсене в сайта

С решение № 41 от 28.01.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи. КРС определи единствено пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране. В проекта са отразени и резултатите от проведеното първо обществено обсъждане, открито с Решение № 356 от 06.08.2015 г. на КРС

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 41 от 28.01.2016 г., прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи.

 

КРС определи единствено пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране и извърши анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар.

 

В Проекта на решение са отразени и становищата от проведеното първо обществено обсъждане, съгласно Решение № 356 от 06.08.2015 г.

 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.03.2016 г. на адрес:

1000 София, ул. "Гурко" № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.