Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

 

Проектът е приет с Решение № 499 на КРС от 22.10.2015 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения. 

Мотиви за изготвяне на проекта

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 27.11. 2015 г.

на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg