Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет „Миграция на активна Active Directory към Windows Server 2012 и закупуване на софтуерни лицензи за Windows Server 2012”