Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Tехнически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Tехнически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

 

Проектът е приет с Решение № 476 на КРС от 08.10.2015 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 16.11.2015 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg