Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществени консултации на проекти на Правила и Типово разрешение за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществени консултации на проекти на Правила и Типово разрешение за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди.

 

Проектите са приети с Решение № 473 на КРС от 08.10.2015 г. и са разработени във връзка с разпоредбите на чл. 37 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проектите

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проектите

в срок до 16.11.2015 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg