Търсене в сайта

Със свое Решение № 358/06.08.2015 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 358/06.08.2015 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14.09.2015 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg