Търсене в сайта

Със свое Решение № 361/06.08.2015 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 361/06.08.2015 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

   

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14.09.2015 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg