Търсене в сайта

С Решение № 357 от 06.08.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 357 от 06.08.2015 г., прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 съгласно Препоръка от 9 октомври 2014 г. относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации, подлежащи на регулиране ex ante).

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 12.09.2015 г.

на адрес: гр. София, ул. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.