Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 356/06.08.2015 г. прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 356/06.08.2015 г. прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи.

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 12.09.2015 г.

на адрес: гр. София, ул. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.