Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г.

 

Проектът е приет с Решение № 362 на КРС от 06.08.2015 г.и е разработен във връзка с разпоредбите на глава „осма”  от Закона за електронните съобщения.

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 10.09.2015 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg