Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 363 от 06.08.2015 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2,6 GHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 363 от 06.08.2015 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2,6 GHz.

 

Мотиви

 

Резултати от проведени обществени консултации за перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2,6 GHz

 

 


Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 21.08.2015 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg