Търсене в сайта

Със свое Решение № 304 от 16.07.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с начина на определяне на опознавателни знаци на радиолюбители

 

Със свое Решение № 304 от 16.07.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с начина на определяне на опознавателни знаци на радиолюбители.

 

Мотиви

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 24.08.2015 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg