Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 290 от 02.07.2015 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на радиочестотните обхвати 57 – 64 GHz и 64 – 66 GHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 290 от 02.07.2015 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на радиочестотните обхвати 57 – 64 GHz и 64 – 66 GHz.

 


Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища

по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 10.08.2015 г.

на адрес:гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6

и на адрес: info@crc.bg