Търсене в сайта

Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС в гр. София

 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 15.02.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.01.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 21.12.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.11.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”. (Информацията е публикувана на 04.08.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”. (Информацията е публикувана на 18.07.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”. (Информацията е публикувана на 17.06.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”. (Информацията е публикувана на 16.05.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”. (Публикувано в Профил на купувача на 11.04.2016 г.)

   

Изплатени средства по договор № 03-08-48/16.09.2015 г. с предмет  Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС (Информацията е публикувана на 15.02.2016 г.)

 

Договор, сключен между КРС и „ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД, с предмет: „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС”  (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 18.09.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията  (Протоколът е публикуван на 17.08.2015 г.)

 

Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София” (Поканата е публикувана в Профил на купувача на 30.06.2015 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 20.07.2015 г. 

 

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 21.07.2015 г.