Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър

 

Проектът е приет с Решение № 249 на КРС от 01 юни 2015 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32 т.1 буква "а" от Закона за електронните съобщения.

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 06.07.2015 г.

на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg