Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Изготвяне на превод на английски език на Годишен доклад на КРС за 2014 г. и Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г.”