Търсене в сайта

С решение № 186 от 21.04.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение и пазара на едро на централен достъп в определено местоположение. КРС определи единствено пазара на едро на локален достъп в определено местоположение като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране. В проекта са отразени и резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 769 от 12.12.2014 г. на КРС

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 186 от 21.04.2015 г., прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение и пазара на едро на централен достъп в определено местоположение. КРС определи единствено пазара на едро на локален достъп в определено местоположение като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране и извърши анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар. В Проекта на решение са отразени и становищата от проведеното обществено обсъждане, съгласно Решение № 769 от 12.12.2014 г.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 25.05.2015 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.