Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.

 

Проектът е приет с Решение № 158 на КРС от 02 април 2015 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения. 

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 08.05. 2015 г.

на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg