Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства.

 

Проектът е приет с Решение № 138 на КРС от 19 март 2015 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 265, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

30.04.2015 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg