Търсене в сайта

С Решение № 26 от 22.01.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата по обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства

 

С Решение № 26 от 22.01.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата по обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства. По време на общественото обсъждане не са постъпили предложения и становища.

 

Списъкът на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства, изменен и допълнен с Решение № 27 от 22.01.2015 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”.