Подновяване на договор за DSL услуги за териториалните звена на Комисия за регулиране на съобщенията