Абонамент за ползване и актуализиране на правно-информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията