Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 798 от 18.12.2014 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение на КРС за определяне на изискванията и сроковете за предоставяне на взаимното свързване, базирано на Интернет

 

С Решение № 798 от 18.12.2014 г., КРС откри процедура за обществено обсъждане, по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения, на проект на решение на КРС за определяне на изискванията и сроковете за предоставяне на взаимното свързване, базирано на Интернет.

Проектът е изготвен от КРС и определя сроковете и изискванията за изпълнение на задължението за предоставяне на IP взаимно свързване, наложено, с Решение № 1361 от 31.05.2014 г., от Комисията на предприятията със значително въздействие върху пазарите на едро на генериране и терминиране на повиквания в определено местоположение и на терминиране в индивидуални обществени телефонни мрежи.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 19.02.2015 г.,

 на адрес:  гр. София 1000, ул. „Гурко № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg