Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 713 от 06.11.2014 г., приключи обществени консултации на проект на решение за преразглеждане на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) на „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД и „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 713 от 06.11.2014 г., приключи обществени консултации на проект на решение за преразглеждане на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) на „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД и „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД.

 

С Решение № 714 от 06.11.2014 г. КРС прие решение за продължаване на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с ПЗР на ЗЕС и ЗРТ на „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД и „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД.

 

Таблица  с постъпилите в КРС становища по проекта на решение.