Търсене в сайта

Разпределение на радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 900 MHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 880.1-881.9 MHz / 925.1-926.9 MHz и 895.7-905.1 MHz / 940.7-950.1 MHz Република България 08.06.2024 г.
„Йеттел България” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 882.1-883.9 MHz / 927.1-928.9 MHz и 905.5-914.9 MHz / 950.5-959.9 MHz Република България 23.01.2031 г.
„Виваком България” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 884.1-895.3 MHz / 929.1-940.3 MHz Република България 07.06.2024 г.

 

Предвид това, че целият радиочестотен спектър в обхват 900 MHz е еквивалентно разпределен между „А1 България” ЕАД, „Йеттел България” ЕАД и „Виваком България” ЕАД, към настоящия момент няма свободен ресурс в обхват 900 MHz.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz

Предприятие

Предоставен спектър

Териториален обхват

Крайна дата на действие на разрешението

„А1 България” ЕАД

2 х 20 MHz

в ленти 1710-1730 MHz/

1805-1825 MHz

Република България

08.06.2024 г.

„Йеттел България” ЕАД

2 х 20 MHz

в ленти 1735-1755 MHz/

1830-1850 MHz

Република България

23.01.2031 г.

„Виваком България” EАД

2 х 20 MHz

в ленти 1760-1780 MHz/

1855-1875 MHz

Република България

07.06.2024 г.

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2 GHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„Йеттел България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 1920-1940 MHz / 2110-2130 MHz Република България 25.04.2025 г.
„А1 България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 1940-1960 MHz / 2130-2150 MHz Република България 25.04.2025 г.
„Виваком България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 1960-1980 MHz / 2150-2170 MHz Република България 25.04.2025 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 2510-2530 MHz / 2630-2650 MHz Република България 15.03.2041 г.
„Виваком България” EАД 2 х 20 MHz в ленти 2530-2550 MHz / 2650-2670 MHz Република България 01.03.2041 г.
„Йеттел България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 2550-2570 MHz / 2670-2690 MHz Република България 01.03.2041 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението

 „А1 България” ЕАД

общо 120 MHz в ленти 3600-3700 MHz и 3460-3480 MHz

Република България

11.05.2041 г.

„Виваком България“ ЕАД

общо 120 MHz в ленти 3700-3800 MHz и 3480-3500 MHz

Република България

11.05.2041 г.

 „Йеттел България” ЕАД

общо 120 MHz в ленти 3500-3600 MHz и 3440-3460 MHz

Република България

11.05.2041 г.