Разпределение на радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz

 
Комисията за регулиране на съобщенията публикува разпределението на радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz1800 MHz2100 MHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz.