Разпределение на радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 900 MHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 880.1-881.9 MHz / 925.1-926.9 MHz и 895.7-905.1 MHz / 940.7-950.1 MHz Република България 08.06.2024 г.
„Теленор България” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 882.1-883.9 MHz / 927.1-928.9 MHz и 905.5-914.9 MHz / 950.5-959.9 MHz Република България 23.01.2021 г.
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 884.1-895.3 MHz / 929.1-940.3 MHz Република България 07.06.2024 г.

Предвид това, че целият радиочестотен спектър в обхват 900 MHz е еквивалентно разпределен между „А1 България” ЕАД, „Теленор България” ЕАД и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, към настоящия момент няма свободен ресурс в обхват 900 MHz.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД 2 х 15 MHz в ленти 1710-1725 MHz / 1805-1820 MHz Република България 08.06.2024 г.
„Теленор България” ЕАД 2 х 15 MHz в ленти 1725-1740 MHz / 1820-1835 MHz Република България 23.01.2021 г
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД 2 х 15 MHz в ленти 1740-1755 MHz / 1835-1850 MHz Република България 07.06.2024 г
„Булсатком” ЕАД 2 х 5 MHz в ленти 1755-1760 MHz / 1850-1855 MHz Република България 15.12.2021 г.
„Ти.ком” АД 2 х 15 MHz в ленти 1770-1785 MHz / 1865-1880 MHz Република България 15.12.2021 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2 GHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„Теленор България” ЕАД 2 х 15 MHz в ленти 1925-1940 MHz / 2115-2130 MHz Република България 25.04.2025 г.
„А1 България” ЕАД 2 х 15 MHz в ленти 1945-1960 MHz / 2135-2150 MHz Република България 25.04.2025 г.
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД 2 х 15 MHz в ленти 1965-1980 MHz / 2155-2170 MHz Република България 25.04.2025 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2 GHz за временно ползване

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Срок на действие
„Теленор България” ЕАД 2 х 5 MHz в ленти 1920-1925 MHz / 2110-2115 MHz Република България от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
„А1 България” ЕАД 2 х 5 MHz в ленти 1940-1945 MHz / 2130-2135 MHz Република България от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД 2 х 5 MHz в ленти 1960-1965 MHz / 2150-2155 MHz Република България от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz за временно ползване

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Срок на действие
„А1 България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 2510-2530 MHz / 2630-2650 MHz Република България от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
„Българска телекомуникационна компания” EАД 2 х 20 MHz в ленти 2530-2550 MHz / 2650-2670 MHz Република България от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
„Теленор България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 2550-2570 MHz / 2670-2690 MHz Република България от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за временно ползване

Предприятие Предоставен спектър за съвместно ползване Териториален обхват Срок на действие
„Теленор България” ЕАД 100 MHz в лента 3440-3540 MHz Република България, при условията на разрешението от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
„А1 България” ЕАД
„Българска телекомуникационна компания” EАД