Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 645 от 23.09.2014 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz.

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 645 от 23.09.2014 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz. 

 

Мотиви

  


Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 01.12. 2014 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg