Условия за използване на радиопредавател с изходна мощност до 1000 W/1500 W

Изисквания към радиолюбителите:

1. Притежание на радиолюбителски клас 1.
2. Радиолюбителски стаж минимум 5 години.

Кога може да се използва:

1. Радиопредавател с изходна мощност до 1000 W може да се използва в стационарен режим на работа за експериментални цели (връзки чрез отражение от Луната, метеорни следи и др.) в следните радиочестотни ленти:

1810 – 1850 kHz
3500 – 3800 kHz
7000 – 7200 kHz
14000 – 14350 kHz
18068 – 18168 kHz
21000 – 21450 kHz
24890 – 24990 kHz
28 – 29,70 MHz
144 – 146 MHz
430 – 433,05 MHz

2. Радиопредавател с изходна мощност до 1500 W може да се използва в стационарен режим на работа при участие в радиолюбителски състезания в следните радиочестотни ленти:
1810 – 1850 kHz
7000 – 7200 kHz
14000 – 14350 kHz
21000 – 21450 kHz
28 – 29,70 MHz

Какви действия е необходимо да се предприемат, за да може да се използва:

1. Радиолюбителят/радиоклубът да предостави на комисията данни за използваната любителска радиостанция.
2. Радиолюбителят/радиоклубът да спазва нормите за електромагнитна безопасност.
3. Радиолюбителят/радиоклубът да разполага радиосъоръженията на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.