Търсене в сайта

С Решение № 475 от 23.07.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях

 

С Решение № 475 от 23.07.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях.

 

Измененият текст на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях, съгласно Решение № 476 от 23.07.2014 г., обн. ДВ. бр. 67 от 12.08.2014 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях.

 

Становище, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане:

 

„БУЛСАТКОМ” АД