Търсене в сайта

С Решение № 462 от 17.07.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

 

 

С Решение № 462 от 17.07.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

 

Измененият текст на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба, съгласно Решение № 463 от 17.07.2014 г., обн. ДВ. бр. 67 от 12.08.2014 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

 

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

 

Андрей Съчков

 

Георги Василев