Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Охранителни дейности и абонаментно – техническо обслужване на сигнално – охранителна техника за нуждите на КРС по обособени позиции

Изплатени средства по договор  № 03-08-73/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „ Пловдив” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Пловдив” (Информацията е публикувана на 18.01.2017 г.)  

 

Изплатени средства по:

Договор с изх. № 03-08-2/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-64/31.10.2014г. за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. София;

Договор с изх. № 03-08-3/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-65/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66;

Договор с изх. № 03-08-4/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-66/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Видин, ул. „Иван Асен ІІ” № 9;

Договор с изх. № 03-08-5/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-67/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Сталево, община Димитровград;

Договор с изх. № 03-08-6/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-72/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Ботево, община Тунджа;

Договор с изх. № 03-08-7/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-74/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Брястовец, обл. Бургас;

Договор с изх. № 03-08-8/21.06.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-70/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Велико Търново;

Договор с изх. № 03-8-9/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-69/31.10.2014г.   за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. Враца;

Договор с изх. № 03-08-10/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-68/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, местност Джанавара;

Договор с изх. № 03-08-11/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-75/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Радинград, община Разград;

Договор с изх. № 03-08-12/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-76/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Тодорово, община Плевен.

Договор с изх. № 03-08-13/21.01.2016г. за продължаване на договор с№ 03-08-112/09.12.2014г., от 04.12.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония” № 155. (Публикувани в Профил на купувача на 21.12.2016 г.)

 

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-71/31.10.2014 г. с предмет „24-часова охрана с технически средства на следните обекти на КРС, в местност „Могила”, до с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

 

(Публикувани в Профил на купувача на 21.12.2016 г.)

 

 

Изплатени средства по:

Договор с изх. № 03-08-2/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-64/31.10.2014г. за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. София;

Договор с изх. № 03-08-3/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-65/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66;

Договор с изх. № 03-08-4/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-66/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Видин, ул. „Иван Асен ІІ” № 9;

Договор с изх. № 03-08-5/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-67/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Сталево, община Димитровград;

Договор с изх. № 03-08-6/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-72/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Ботево, община Тунджа;

Договор с изх. № 03-08-7/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-74/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Брястовец, обл. Бургас;

Договор с изх. № 03-08-8/21.06.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-70/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Велико Търново;

Договор с изх. № 03-8-9/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-69/31.10.2014г.   за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. Враца;

Договор с изх. № 03-08-10/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-68/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, местност Джанавара;

Договор с изх. № 03-08-11/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-75/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Радинград, община Разград;

Договор с изх. № 03-08-12/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-76/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Тодорово, община Плевен.

Договор с изх. № 03-08-13/21.01.2016г. за продължаване на договор с№ 03-08-112/09.12.2014г., от 04.12.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония” № 155.

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.11.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-73/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „ Пловдив” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Пловдив” (Информацията е публикувана на 19.10.2016 г.)  

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-71/31.10.2014 г. с предмет „24-часова охрана с технически средства на следните обекти на КРС, в местност „Могила”, до с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-73/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „ Пловдив” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Пловдив”. (Информацията е публикувана на 18.07.2016 г.)  

 

Изплатени средства по:

Договор с изх. № 03-08-2/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-64/31.10.2014г. за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. София;

Договор с изх. № 03-08-3/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-65/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66;

Договор с изх. № 03-08-4/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-66/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Видин, ул. „Иван Асен ІІ” № 9;

Договор с изх. № 03-08-5/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-67/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Сталево, община Димитровград;

Договор с изх. № 03-08-6/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-72/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Ботево, община Тунджа;

Договор с изх. № 03-08-7/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-74/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Брястовец, обл. Бургас;

Договор с изх. № 03-08-8/21.06.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-70/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Велико Търново;

Договор с изх. № 03-8-9/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-69/31.10.2014г.   за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. Враца;

Договор с изх. № 03-08-10/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-68/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, местност Джанавара;

Договор с изх. № 03-08-11/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-75/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Радинград, община Разград;

Договор с изх. № 03-08-12/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-76/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Тодорово, община Плевен.

 

Договор с изх. № 03-08-13/21.01.2016г. за продължаване на договор с№ 03-08-112/09.12.2014г., от 04.12.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония” № 155.

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.07.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-71/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на следните обекти на КРС, в местност „Могила”, до с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик (Информацията е публикувана на 17.06.2016 г.)

 

Изплатени средства по:

Договор с изх. № 03-08-2/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-64/31.10.2014г. за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. София;

Договор с изх. № 03-08-3/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-65/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66;

Договор с изх. № 03-08-4/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-66/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Видин, ул. „Иван Асен ІІ” № 9;

Договор с изх. № 03-08-5/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-67/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Сталево, община Димитровград;

Договор с изх. № 03-08-6/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-72/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Ботево, община Тунджа;

Договор с изх. № 03-08-7/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-74/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Брястовец, обл. Бургас;

Договор с изх. № 03-08-8/21.06.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-70/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Велико Търново;

Договор с изх. № 03-8-9/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-69/31.10.2014г.   за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. Враца;

Договор с изх. № 03-08-10/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-68/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, местност Джанавара;

Договор с изх. № 03-08-11/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-75/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Радинград, община Разград;

Договор с изх. № 03-08-12/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-76/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Тодорово, община Плевен.

Договор с изх. № 03-08-13/21.01.2016г. за продължаване на договор с№ 03-08-112/09.12.2014г., от 04.12.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония” № 155.

 

(Публикувани в Профил на купувача на 11.04.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-71/31.10.2014 г. с предмет:

„24-часова охрана с технически средства на следните обекти на КРС, в местност „Могила”, до с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.03.2016 г.)

 

Изплатени средства по:

Договор с изх. № 03-08-2/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-64/31.10.2014г. за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. София;

Договор с изх. № 03-08-3/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-65/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66;

Договор с изх. № 03-08-4/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-66/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Видин, ул. „Иван Асен ІІ” № 9;

Договор с изх. № 03-08-5/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-67/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Сталево, община Димитровград;

Договор с изх. № 03-08-6/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-72/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Ботево, община Тунджа;

Договор с изх. № 03-08-7/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-74/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Брястовец, обл. Бургас;

Договор с изх. № 03-08-8/21.06.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-70/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Велико Търново;

Договор с изх. № 03-8-9/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-69/31.10.2014г.   за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. Враца;

Договор с изх. № 03-08-10/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-68/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, местност Джанавара;

Договор с изх. № 03-08-11/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-75/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Радинград, община Разград;

Договор с изх. № 03-08-12/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-76/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Тодорово, община Плевен.

Договор с изх. № 03-08-13/21.01.2016г. за продължаване на договор с№ 03-08-112/09.12.2014г., от 04.12.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония” № 155.

 

 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.03.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-2/21.01.2016г. за продължаване на договор с  № 03-08-64/31.10.2014г. за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. София;

 

Договор с изх. № 03-08-3/21.01.2016г. за продължаване на договор с  № 03-08-65/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66;

 

Договор с изх. № 03-08-4/21.01.2016г. за продължаване на договор с  № 03-08-66/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Видин, ул. „Иван Асен ІІ” № 9;

 

Договор с изх. № 03-08-5/21.01.2016г. за продължаване на договор с  № 03-08-67/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Сталево, община Димитровград;

 

Договор с изх. № 03-08-6/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-72/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Ботево, община Тунджа;

 

Договор с изх. № 03-08-7/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-74/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Брястовец, обл. Бургас;

 

Договор с изх. № 03-08-8/21.06.2016г.  за продължаване на договор с № 03-08-70/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Велико Търново;

 

Договор с изх. № 03-8-9/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-69/31.10.2014г. за охрана на обекти на КРС, находящи се в гр. Враца;

 

Договор с изх. № 03-08-10/21.01.2016г. за продължаване на договор с  № 03-08-68/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, местност Джанавара;

 

Договор с изх. № 03-08-11/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-75/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Радинград, община Разград;

 

Договор с изх. № 03-08-12/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-76/31.10.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в с. Тодорово, община Плевен.

 

Договор с изх. № 03-08-13/21.01.2016г. за продължаване на договор с № 03-08-112/09.12.2014г., от 04.12.2014г. за охрана на обект на КРС, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония” № 155.

 

Договорите са публикувани в Профил на купувача на 12.02.2016 г.

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-73/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „ Пловдив” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Пловдив”. (Информацията е публикувана на 11.04.2016 г.

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-73/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „ Пловдив” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Пловдив” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-71/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на следните обекти на КРС, в местност „Могила”, до с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. (Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-73/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „ Пловдив” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Пловдив” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 16.09.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-71/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на следните обекти на КРС, в местност „Могила”, до с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 16.09.2015 г.)  

 

Изплатени средства по договори: 

·      № 03-08-76/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС, находящи се в с.Тодорово, общ.Плевен, обл.Плевен”

·      № 03-08-75/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в с. Радинград, общ. Разград, обл. Разград”  

·      №  03-08-74/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Брястовец, обл.Бургас”

·      №  03-08-72/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Ботево, общ.Тунджа, обл. Ямбол”

·      №  03-08-70/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „В.Търново”, находящи се в гр. Велико Търново”

·      №  03-08-69/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на недвижими обекти на КРС в гр.Враца и намиращото се в тях имущество”  

·      № 03-08-68/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „Варна” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр.Варна, местност “Джанавара”

·      № 03-08-67/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Сталево, общ. Димитровград, обл. Хасково”

·      №  03-08-66/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър", находящ се в гр.Видин, ул.„Цар Иван-Асен ІІ” № 9 в административна сграда на „ВИПОМ” АД”

·      №  03-08-65/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър", находящ се в гр.Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66, ЮЗУ „Н. Рилски”, УК № 1”  

·      № 03-08-64/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС в гр.София” 

 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 16.09.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-73/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „ Пловдив” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Пловдив”. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.06.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-71/31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на следните обекти на КРС, в местност „Могила”, до с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.06.2015 г.)  

 

 

Изплатени средства по договори: 

·      № 03-08-76/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС, находящи се в с.Тодорово, общ.Плевен, обл.Плевен”

·      № 03-08-75/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в с. Радинград, общ. Разград, обл. Разград”  

·      №  03-08-74/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Брястовец, обл.Бургас”

·      №  03-08-72/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Ботево, общ.Тунджа, обл. Ямбол”

·      №  03-08-70/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „В.Търново”, находящи се в гр. Велико Търново”

·      №  03-08-69/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на недвижими обекти на КРС в гр.Враца и намиращото се в тях имущество”  

·      № 03-08-68/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „Варна” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр.Варна, местност “Джанавара”

·      № 03-08-67/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Сталево, общ. Димитровград, обл. Хасково”

·      №  03-08-66/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър", находящ се в гр.Видин, ул.„Цар Иван-Асен ІІ” № 9 в административна сграда на „ВИПОМ” АД”

·      №  03-08-65/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър", находящ се в гр.Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66, ЮЗУ „Н. Рилски”, УК № 1”  

·      № 03-08-64/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС в гр.София” 

 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.06.2015 г.)

 

  

Във връзка с изпълнение на договори № № 03-08-64,65,66,67,68,69,70,72,74,75 и 76/31.10.2014 г. сключени между КРС и „3 С СОТ” ЕАД, на основание представени от Изпълнителя фактури №№ 1302020426 и 1302020427/10.02.2015 г. е извършено плащане по договорите в размер на 2 498,11 лв. с платежно нареждане №22/2 от 10.03.2015 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.03.2015 г.)

 

1.       Договор с изх. № 03-08-76/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС, находящи се в с.Тодорово, общ.Плевен, обл.Плевен”

 

2.       Договор с изх. № 03-08-75/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в с. Радинград, общ. Разград, обл. Разград”

 

3.       Договор с изх. №  03-08-74/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Брястовец, обл.Бургас”

 

4.       Договор с изх. №  03-08-73/ 31.10.2014 г. с предмет: „24- часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „Пловдив” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр. Пловдив”

 

5.       Договор с изх. №  03-08-72/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Ботево, общ.Тунджа, обл. Ямбол”

 

6.       Договор с изх. №  03-08-71/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС в местност „Могила”, до с.Черногорово, общ. Пазарджик, обл.Пазарджик,”

 

7.       Договор с изх. №  03-08-70/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „В.Търново”, находящи се в гр. Велико Търново”

 

8.       Договор с изх. №  03-08-69/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на недвижими обекти на КРС в гр.Враца и намиращото се в тях имущество”

 

9.       Договор с изх. № 03-08-68/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения на Териториално звено „Варна” и Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящи се в гр.Варна, местност “Джанавара”

 

10.    Договор с изх. № 03-08-67/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с.Сталево, общ. Димитровград, обл. Хасково

 

11.   Договор с изх. №  03-08-66/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър", находящ се в гр.Видин, ул.„Цар Иван-Асен ІІ” № 9 в административна сграда на „ВИПОМ” АД”

 

12.   Договор с изх. №  03-08-65/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър", находящ се в гр.Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66, ЮЗУ „Н. Рилски”, УК № 1”

 

13.   Договор с изх. № 03-08-64/ 31.10.2014 г. с предмет: „24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС в гр.София” 

 

(Договорите са публикувани в профила на купувача на 28.11.2014 г.)   

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Охранителни дейности и абонаментно – техническо обслужване на сигнално – охранителна техника за нуждите на КРС по обособени позиции" (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 29.08.2014 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 15.08.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Охранителни дейности и абонаментно – техническо обслужване на сигнално – охранителна техника за нуждите на КРС по обособени позиции (Поканата е публикувана в профила на купувача на 25.07.2014 г.)