Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 454 от 14.07.2014 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали.

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 454 от 14.07.2014 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали. Поставените въпроси свързани с провеждането на обществените консултации са следните:  

 

Мотиви 

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 28.08. 2014 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6 и

на адрес: info@crc.bg