Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 283 от 13.06.2014 г., приключи обществени консултации по „Позиция по искане за предоставяне за ползване на кратки номера от Националния номерационен план (ННП) - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги"

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 283 от 13.06.2014 г., приключи обществени консултации по „Позиция по искане за предоставяне за ползване на кратки номера от Националния номерационен план (ННП) - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги“. По време на обществените консултации са постъпили становища от „Мобилтел” ЕАД и „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД.

Таблица с постъпилите в КРС становища по „Позиция по искане за предоставяне за ползване на кратки номера от Националния номерационен план (ННП) - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги".