Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 237 от 22.05.2014 г., приключи обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 237 от 22.05.2014г., приключи обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен. По време на общественото обсъждане не са постъпили забележки и предложения.

С Решение № 238 от 22.05.2014 г. на Комисията, обнародвано в ДВ бр. 47 от 06.06.2014 г. е прието изменението и допълнението на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.