Отговори на запитвания относно публична покана с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с № 9029798