Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за преразглеждане на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на предприятията, които предоставят кабелни и сателитни мрежи за разпространяване на радио- и телевизионни програми

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за преразглеждане на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на предприятията, които предоставят кабелни и сателитни мрежи за разпространяване на радио- и телевизионни програми.

 

Проектът е приет с Решение № 248 на КРС от 22.05.2014 г.  във връзка с разпоредбите на § 3, ал. 7 от ПЗР на  ЗЕС.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 30.06.2014 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg