Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 188 от 24.04.2014 г., приключи обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Националния номерационен план

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 188 от 24.04.2014 г., приключи обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Националния номерационен план. По време на общественото обсъждане не са постъпили забележки и предложения. Изменението на Националния номерационен план е прието с Решение №189 от 24.04.2014 г., обнародвано в ДВ бр. 42 от 20.05.2014 г.