Търсене в сайта

„Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 206 от 30.04.2014 г., прие „Позиция по искане за предоставяне за ползване на кратки номера от Националния номерационен план (ННП) - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги“.”

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение №  206 от 30.04.2014 г., прие „Позиция по искане за предоставяне за ползване на кратки номера от Националния номерационен план (ННП) - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги“.

 

В Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията, КРС) e постъпило искане за предоставяне на кратки номера от Националния номерационен план (ННП) - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги.

 

Съгласно чл.18, ал.4 от Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, Комисията се произнася по предложения за предоставяне на услуги чрез кратки номера от ННП с първа цифра „1“ след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37 от ЗЕС.

 

В тази връзка, при спазване в максимална степен на изискванията за прозрачност и предвидимост, КРС взе решение да постави на обществени консултации, както предложението за предоставяне на услуги чрез кратки номера от ННП - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги, така и позицията на КРС по това предложение.

 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по Позицията в срок до

23.05.2014 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко“ № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg