Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Доставка на географски цифрови данни за градовете Видин, Враца и Монтана”