Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана система за измерване на покритие и качество на услугата на мобилни наземни мрежи”

 

Уважаеми дами и господа,

 

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана система за измерване на покритие и качество на услугата на мобилни наземни мрежи”.

 

Документация за участие може да бъде закупена до 17.30 часа на 09.05.2014 г.

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е до 17.30 часа на 19.05.2014 г.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

Елисавета Соколова – Комисия за регулиране на съобщенията, бул. “Шипченски проход” № 69,

тел.: 949 2912, e-mail: еsokolova@crc.bg и

Стефка Добрева - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6,

тел. 949 2939, e-mail: sdobreva@crc.bg.