Търсене в сайта

Комисия за регулиране на съобщенията с Решение № 39 от 23.01.2014 г. прие позиция относно проекти на формуляри на въпросници, с които КРС събира ежегодно и/или периодично информация за дейността на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения

 

Комисията за регулиране на съобщенията, със свое Решение № 39 от 23.01.2014 г. прие позиция относно проекти на формуляри на въпросници, с които КРС събира ежегодно и/или периодично информация за дейността на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, във връзка с постъпилите в рамките на процедура по обществени консултации становища на заинтересованите страни.

 

В Позицията на Комисията за регулиране на съобщенията относно проекти на формуляри на въпросници, с които КРС събира ежегодно и/или периодично информация за дейността на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения са отразени мотивите по поставените в консултативния документ въпроси и обобщените становища на заинтересованите страни, постъпили по време на проведените обществени консултации, открити с Решение на КРС № 911 от 12.12.2013 г.