Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища в рамките на процедурата за обществено обсъждане, открита с Решение № 725/26.09.2013 г. на КРС, касаещо проект на изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения и позицията на КРС по тях