Търсене в сайта

С Решение № 891 от 28.11.2013 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации на проект на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД

 

С Решение № 891 от  28.11.2013 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и позиция на КРС, изготвена във вид на проект на решение за даване на задължителни указания за изменение на типовото предложение.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.01.2013 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg