Публична покана за участие в процедура с предмет: „Доставка на географски цифрови данни за градовете Благоевград, Добрич, Смолян и Хасково”