Покана за избор на изпълнители за сключване на договори с предмет: „Ремонт на помещения на КРС, находящи се в град Враца, при следните обособени позиции: Позиция I: „Смяна на дограми”; Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация”“